Ekonomi

Tıbbi aromatik bitkiler MEVKA desteğiyle katma değer kazanacak

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’ne uygun olarak TR-52 Karaman-Konya Bölgesi’nde faaliyetlerini sürdüren Mevlana Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı tarafından desteklenen Çevre Dostu Tarım Ürünlerinin Üretim, İşleme ve Pazarlama Potansiyellerinin Araştırılması Projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ve Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Kapanış toplantısı yapıldı. Proje ile tıbbi aromatik bitkiler MEVKA eki ile ek fiyat kazanacak.

MEVKA Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri ve proje paydaşları katıldı. Toplantının açılışında konuşan Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, “Konya, ekilebilir arazi büyüklüğü, girişimci ve nitelikli insan kaynağı, uygun ekolojisi ve güçlü tarım kültürü, stratejik coğrafi konumu ile ‘Tarımın Başkenti’ konumundadır. , tarım sanayi ve destekleyici kuruluşlar Konya 1 87 milyon hektar tarım alanı ile Türkiye’nin yüzde 7,84’ünü oluşturmakta, üretim bakımından Türkiye’de 13. sırada birinci sırada yer almaktadır. tarımsal üretim değeri açısından birinci sırada yer almaktadır.Dünya nüfusunun hızla arttığı günümüzde bitkisel üretim ülkeler için oldukça değerli hale gelmiştir.İklim değişikliğinin de etkisiyle su kaynakları olumsuz etkilenmektedir.Üretim desenini oluştururken,fiyat,yeterlilik, su kaynakları ve çevre kuralları ön plana çıkmaktadır.Ülkemiz güçlü bitki çeşitliliğine ve farklı iklim özelliklerine sahiptir. Bu üretimde endüstriyel kullanım potansiyeli ve katma maliyeti yüksek bitkilerin bulunduğu ülkemizde tıbbi aromatik bitki üretiminin yaygınlaştırılması büyük değer taşımaktadır. Tıbbi aromatik bitkilerin kullanımının M.Ö.3000 yıllarına kadar dayandığı bilinmektedir. Başta gıda tüketimi olmak üzere ilaç ve kişisel bakım işi olarak kullanılan tıbbi aromatik bitkilerin önemi Covid-19 pandemisi ile daha da arttı. Dünyada şifalı aromatik bitkiler açısından üç binden fazla çeşitte tıbbi aromatik bitki yetiştirildiği bilinmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tarımsal üretime verdiği destek çerçevesinde, Bakanımız İbrahim Yumaklı’nın talimatıyla, ilimizde faaliyet gösteren tıbbi aromatik bitkiler bölümünün fiyat zincirinde yer alan firmalara, destek veren kuruluşlara, eğitim ve araştırma kurumlarına, ortak akılla belirledikleri hedeflere ulaşmak ve dünya rekabet güçlerini artırmaktır. Bakanlığımız tarafından “Tıbbi Aromatik Bitkilerde Kümelenme” çalışması ilimizde devam etmektedir. İl Müdürlüğümüz kümelenme çalışmalarımızı harekete geçirmek ve ilimizde tıbbi aromatik bitkiler potansiyelini harekete geçirmek için projeler yürütmektedir. ‘Çevre Dostu Tarım Ürünlerinin Üretim, İşleme ve Pazarlama Olanaklarının Araştırılması’ kapsamında Bakanlığımızca yürütülen kümelenme çalışmasının bir alt projesi olarak; Konya ve Türkiye’de tıbbi aromatik bitkiler üreten ve pazarlayan araştırmacı ve tüketicilere katkı sağlayacaktır. Ayrıca üretimi, ilave maliyetli bir işe dönüşmesi ve pazarlama stratejilerinin oluşturulması açısından değerli bir kaynak olacaktır. Bilgiye ve iyi bir stratejiye dayalı akılcı yaklaşımlarla yapılan çalışmalar ve üretimler dünya ölçeğinde değer kazanıyor. Tıbbi aromatik bitkiler branşımızın tüm soru ve sorunlarının akademik çevrelerce yansıtılması, geleceğe yönelik stratejiler gözetilerek Ar-Ge faaliyetleri ile birlikte yenilikçi ve araştırmacı yönlerin yansıtılması bölüm için büyük değer taşımaktadır. ‘Çevre Dostu Tarım Ürünlerinin Üretim, İşleme ve Pazarlama Potansiyellerinin Araştırılması’ projesi ile dünyada, Türkiye’de ve Konya’da yetiştirilen tıbbi aromatik bitkilerin üretim alanı ve ticareti incelendi ve trend analizleri ile geleceğe yönelik beklentiler araştırıldı. Çalışma sonucunda Konya ilinin mevcut potansiyeli ortaya konularak tıbbi aromatik bitkilerin üretim ölçeğinin artırılması, öne çıkan çalışmaların ve yatırım yapılacak bahislerin belirlenmesine yönelik değerlendirmelerde bulunulmuştur. Mevlana Kalkınma Ajansı, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Proje Koordinatörü Prof. Dr. Cennet Oğuz hocama, katılımcılarımıza ve faaliyetlerin sürekliliğini sağlayan kurumlarımıza teşekkür ederim.”

“Uyguladığımız çeşitli destek programlarıyla bölgemize 1,5 milyar TL’nin üzerinde kaynak aktarıldı”

MEVKA Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, destekledikleri projeler hakkında detaylı açıklamalarda bulunarak, “Kalkınma ajansları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısı altında, kendi mali ve teknik destek sistemlerine sahip, kamu, özel sektör bir araya getiren kalkınma birimleridir. birimleri ve sivil toplum kuruluşlarının destekçisi, koordinatörü ve katalizörü olarak görev yapmaktadır. bölgesel ve bölge içi gelişmişlik farklılıklarını ve ulusal ve uluslararası yatırımcıları bölgeye çekmek için 0,5 milyar TL’nin üzerinde kaynak aktarıldığını ve 2,8 milyar TL’lik yatırımın seferber edildiğini bu vesileyle belirtmek isterim. Bölgede faaliyet gösteren firmaların altyapılarını güçlendirmek, rekabet güçlerini artırmak ve sektörel gelişmeleri takip etmek amacıyla bölgedeki paydaşlara teknik destek sağlayan kuruluşlardır. Bu kapsamda 2010-2023 yılları arasında ajansımız tarafından yürütülen teknik destek programı çerçevesinde Konya’da 680, Karaman’da 150 olmak üzere 830 projeye toplam 32 milyon TL kaynak aktarılmıştır. çalışmalar yapılmıştır. Ancak 2019 yılından itibaren KOBİ’lere açılan program çerçevesinde; 19 aile anayasası oluşturulmuş, dijital dönüşüm ve kaynak verimliliği konulu 6 rapor hazırlanmış, 20 firmaya güç etüdü yapılmış, 30 firmaya ihracat koçluğu eğitimi verilmiş, 9 firmaya yalın üretim çalışmaları yapılmıştır.

“Tıbbi ve aromatik bitkiler ekonomik açıdan son derece değerli hale geldi”

MEVKA’nın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne verdiği destekler hakkında da bilgi veren İhsan Bostancı, “Çoban Yetiştiriciliği Projesi, Proje Hazırlama Eğitimi, Arazi Toplulaştırma ve Coğrafi Bilgi Sistemi Eğitimi, Gıda Güvenliği Temel Standartları Eğitimi, ISO 22000 Turizm Daire Başkanlığında Gıda İşletmelerini Denetleyen Müfettişler Gıda Güvenliği Eğitimi ve Çevre Dostu Tarım İşlerinin Üretim, İşleme ve Pazarlama Potansiyellerinin Araştırılması gibi eğitim, altyapı ve araştırma projelerine toplam 450 bin TL ödenek sağlandığını görmekteyiz. Anason, çörek otu, çemen otu, rezene, kişniş ve karabuğday gibi yıllık tıbbi aromatik bitkilerimizin yanı sıra nane, adaçayı, melisa, kekik, lavanta, sumak gibi çok yıllık tıbbi aromatik bitkilerin üretimi. , kantaron Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından verim ve verimliliğin artırılması amacıyla yürüttüğümüz projemizde sonuca varmış bulunmaktayız. Ajansımızın desteğiyle hayata geçirilen bu proje çerçevesinde çevre dostu tarımsal üretimde ilk sıralarda yer alan ve sahip olduğu tıbbi aromatik bitkilerin üretim, toplama, işleme-ambalajlama, markalaşma ve pazarlama potansiyeli araştırılmaktadır. Dünya ticaretinde değerli bir paya sahip olan ürünler, bilimsel ve teknolojik olarak araştırılmakta ve trend analizleri yapılmaktadır. raporlanması amaçlanmıştır. Sonuçları bugün kamuoyu ile paylaşılacak olan projemiz böylece sona ermiş olacak. Amaçları ve sonuçları itibariyle büyük değer verdiğimiz bu projenin takipçisi olacağımızı ve bu konudaki temellerimizin devam edeceğini de belirtmek isterim. Tıbbi ve aromatik eserlerin son dönemdeki tarihsel gelişimine baktığımızda, özellikle 90’lı yıllardan sonra doğal ve sağlıklı yaşam eserlerine olan ilginin arttığını ve bu eserlerin kozmetik işlerinde, uçucu bitkisel yağlarda, bitkisel sağlık çalışmalarında kullanıldığını görmekteyiz. , renklendirici boyalar ve bitki savunma alanlarının yanı sıra terapötik amaçlıdır. Bunun sonucunda söz konusu tesislerin kullanım hacmi her geçen gün artmış ve yeni bir pazar ortaya çıkmıştır. Kısaca tıbbi ve aromatik bitkiler ekonomik açıdan son derece değerli hale gelmiştir. Dünya ticaret hacmi 80 milyar dolar olan tıbbi aromatik bitkilerde ülkemizin ihracatı ise sadece 585 milyon dolar. Uygun coğrafi konumu, bitki örtüsü ve florası ile bugüne kadar tespit edilen 9 bin 222 bitki türü bulunan ülkemiz için bu ihracat rakamlarını yeterli görmediğimizi vurgulayarak kurum olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu, ve bu pastadan daha fazla pay almamız gerektiğini. Bir kez daha gündeme getirmek istiyorum. Projenin gerçekleştirilmesinde büyük emekleri olan Tarım ve Orman Müdürümüz Ali Ergin’in huzurunda, projenin yürütülmesinde ve raporlanmasında tüm gruba büyük katkıları olan Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Ali Ergin’in özellikle kurum olarak ilimiz ve bölgemiz için son derece değerli gördüğümüz bu projeye destek vermekten duyduğumuz memnuniyet. prof. Dr. Cennet Oğuz hocamıza ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantı, soru-cevap bölümü ve Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cennet Oğuz’un proje ile ilgili sunumunun ardından sona erdi. – KONYA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu